Služby

Biznis komunikácia

Biznis komunikácia

PARNAS je progresívne zmýšľajúca firma aj v oblasti pridanej hodnoty zamestnancov.

Uvedomujeme si, že vysokokvalifikovaní a motivovaní zamestnanci predstavujú neoceniteľný prínos pre úspech spoločnosti v svete rýchlo sa meniaceho a vyvíjauceho  medzinárodného obchodu.

Efektívna komunikácia je základom úspešného podnikania a dokáže zázraky.

V rámci našich workshopov zameraných na získanie tých správnych komunikačných zručností potrebných pri prezentovaní, obchodných rokovaniach, či stretnutiach sa vám a vašim zamestnancom  budeme snažiť sprostredkovať a precvičiť s vami ten správny MIX zručností, ktorý Vám pomôže riadit vašu cestu k úspechu.

Efektívne prezentácie

Efektívne obchodné rokovania 

Semináre právnej angličtiny

v

Randedvous so slovenčinou 

Efektívne prezentácie

„Správny prejav vzbudzuje rešpekt“

Aplikovaním  ’360°‘ perspektívy vám naše semináre pomôžu pochopiť a oceniť dôležitosť a význam efektívneho prezentovania.

Osvojíte, precvičíte a vycibríte si zručnosti potrebné pre prípravu a odprezentovanie presvedčivých a jasne štruktúrovaných prezentácií, s ktorými   bude pre vašich poslucháčov jednoduché sledovať a pochopiť podstatné a kľúčové myšlienky.

Sebaistým prezentovaním, ktoré si s nami precvičíte, budete schopní odhaliť nástrahy, na ktoré pri bežnom prezentovaní môžete naraziť. Naučíme sa spolu ako sa týmto nástrahám vyhnúť, prípadne ako ich využiť pre naše dobro.

Efektívne obchodné rokovania

Precíznym a systematickým spôsobm sa v PARNAS-e:

K

Naučíte

ako správne štrukturovať efektívne obchodné rokovania. 
POCHOPÍTE aká dôležitá je BATNA a ZOPA

K

Precvičíte

si všetky zručnosti potrebné na porozumenie reči tela, aktívneho počúvania a vyskúšate si sebavedomý prejav.
K

Vycibríte

si všetky kľúčové komunikačne a jazykové schopnosti potrebné pre efektívne a úspešné zvládnutie tak náročného procesu ako je obchodné rokovanie.

Právna angličtina pre právnikov a právnych profesionálov

Nájdite s nami jednoduchosť v zložitosti právneho jazyka!

 

N
Intenzívne alebo dlhodobé kurzy určené pre právnikov a právnych profesionálov.
N

Zamerané na špeciálnu terminológiu v oblasti práva a precvičovanie všetkých jazykových zručností na právnych textoch a témach.

N

Vedené profesionálnym lektorom s dlhoročnými skúsenosťami vo výučbe právnej angličtiny.

Randevú so slovenčinou

Je vaším rodným jazykom slovenčina, ale cítite neistou v jej používaní?

Máte pocit, že sa niekedy strácate pod návalom nedomácich slov, ktoré do nášho jazyka prúdia vplyvom globalizácie a dennodenne ich počúvame, či čítame v médiách?

Alebo ste si len nie istí, ako a kde správne používať čiarky a veľké písmená, potrebujete si vybrúsiť gramatiku a pravopis a zlepšiť svoj písomný prejav z hľadiska lexikálneho i štylistického, aby ste prispeli k udržaniu našej jazykovej kultúry a pomohli v boji proti prijímaniu komerčných a nekultivovaných výrazových prostriedkov, ktorými sme denne napádaní?

Na PARNAS Randevú so slovenčinou Vám pomôžeme naučiť sa profesionálne používať náš jazyk, ako aj odstrániť nežiadúce prvky, ktoré dnes zasahujú už aj do reči bežného používateľa slovenčiny.

Kontaktujte nás

Parnas Slovakia, s.r.o.
Hollého 11, 010 01 Žilina
IČO: 44 259 808
DIČ: 2022648617
DIČ DPH: SK2022648617

+421 940 603 481