Nachrichten

Preklady a korektúry

Záleži vám na dobre spracovaných textoch v rôznych jazykoch? Je dôležité aby vaša odborná terminológia bola správne použitá?

Maßgeschneiderte Sprachkurse

Brauchen Sie Menschen, die Sprachkenntnisse in einem bestimmten Bereich haben? Müssen Sie das auf einer bestimmten Ebene im Laufe der Zeit erreichen?

Slowakisch für Ausländer

Arbeiten in der Slowakei und das Wissen über Slowakisch werden Ihnen den Alltag erleichtern. In der Slowakei zu leben und Slowakisch zu sprechen, ist für Sie von Vorteil?

Sprachkenntnisse testen

Möchten Sie Ihr fremdsprachliches Wissen wissen? Sie wissen nicht, auf welchem Kurs Sie sich anmelden möchten?

Hľadáme nových kolegov

Učíš angličtinu alebo nemčinu a chceš sa stále rozvíjať a posúvať sa ďalej? V tom prípade, možno hľadáme práve Teba!