Kurz právnej angličtiny

Ste právny asistent alebo koncipient? Máte vlastnú adovkátsku prax, či pracujete vo väčšej právnickej firme a máte, či plánujete zahraničnú klientelu?

Správne a presné vyjadrovanie sa, popis právnej situácie a komunikácia s klientom vyžaduje náročné štúdium. Právo má nielen množstvo odborných slov ale aj pravidiel ako správne komunikovať na rôznych úrovniach.  Pochopenie náročného právneho textu, verbálna komunikácia ako aj písanie zmlúv je pre vás profesionálna nevyhnutnosť.

Na našom kurze pre právnikov spoločne s vami prejdeme všetky potrebné úrovne komunikácie, slovnú zásobu, relevantnú gramatiku, spôsob formulácie právnych textov a to, samozrejme, s prihliadnutím na úroveň znalosti jazyka a vaše odborné zameranie (rodinné právo, trestné právo, obchodné právo, pracovné právo, nehnuteľnosti, medzinárodné právo, dlžník a veriteľ, atď).

Témy sú rozdelené do kompaktných modulov na dosiahnutie reálnych výsledkov, ktoré sa dajú ihneď využiť dokonca absolvovaním jedného modulu.

Pri výučbe používame moderné a aktuálne učebnice, on-line zdroje, video, audio nahrávky, riešime case studies a hypotetické právne situácie. S nami nájdete jednoduchosť v zložitosti právneho jazyka. 

Dĺžku kurzu a intenzitu možno dojednať aj individuálne. Vtedy sa vieme zamerať na oblasti práva, ktoré budú vyhovovať práve vám.

Vhodné pre: Obchodníci, Právnici, TOP manažment
Miesto konania: bežne Bratislava, Žilina, dohodou celá SR, ČR
Dĺžka kurzu: modul 2x5 vyučovacích hodín
Intenzita: intenzívna forma
Vstupná úroveň: mierne pokročilí, ideálne pokročilí
Počet študentov: zvyčajne do 6
Cena: kontaktujte nás

Apply now