Firemné kurzy anglického jazyka

Potrebujete aby zamestnanci komunikovali presvedčivo na stretnutiach a aby ste z toho profitovali ako firma? Aby kurz nebol iba benefitom?

Firemné kurzy anglického jazyka sú ideálnou voľbou. Priamo v prostredí vašej firmy vám zabezpečíme výučbu angličtiny na témy, ktoré vyhovujú vašim potrebám a potrebám vašich zamestnancov. Témou firemného vzdelávania môže byť všeobecná angličtina, obchodná angličtina, efektívne prezentovanie, predajné techniky, ako aj angličtina využívaná vo vašom firemnom odbore. 

Naši lektori majú bohaté skúsenosti s firemným vzdelávaním a s prácou so skupinami vo firmách a na univerzitách. Flexibilita formy výučby sa stala našou špecializáciou, nakoľko na základe medzinárodných aj vlastných výskumov vieme, že ťažkosti s učením jazyka súvisia s formou učenia. Každému človeku vyhovuje odlišná forma štúdia, ktorá mu umožňuje učiť sa rýchlo a bez veľkej námahy. Práve preto pred realizovaním kurzu vyhodnotíme znalosti vašich zamestnacov z angličtiny a zvolíme takú metódu výučby, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky a aby bol proces učenia zaujímavý a motivačný.

Firemné vzdelávanie realizujeme individuálne alebo v menších skupinách. Časovo ako aj tematicky sa semináre prispôsobia potrebám vašej firmy. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom a po krátkej analýze vašich potrieb vám úplne nezáväzne vypracujeme návrh spolupráce.

Používame moderné, aktuálne učebnice, on-line zdroje, video, audio nahrávky, riešime case studies a relevantné hypotetické situácie. S nami nájdete jednoduchosť v zložitosti jazyka. 

Vhodné pre: všetky pracovné pozície, najmä Obchodníci, Projektoví manažéri, TOP manažment
Miesto konania: bežne Bratislava, Žilina, dohodou celá SR, ČR
Dĺžka kurzu: 2x2 hodiny týždenne alebo modul 2x5 vyučovacích hodín mesačne
Intenzita: dlhodobá a intenzívna forma
Vstupná úroveň: všetky úrovne
Počet študentov: zvyčajne do 6
Cena: kontaktujte nás

Pre viac informácií / ponuku nás kontaktujte: telefonicky mailom, alebo vyplňte formulár nižšie

Apply now