Preklady a korektúry

Záleži vám na dobre spracovaných textoch v rôznych jazykoch? Je dôležité aby vaša odborná terminológia bola správne použitá?

Preklad je viac ako iba prevod textu z jedného do druhého jazyka! Proces, ktorý používame zaručuje kvalitný, homogénny text v cieľovom jazyku, štandardizovanú a zjednotenú terminológiu. Často preklad môže byť týmto postupom kvalitnejším dokumetom ako zdroj, alebo vedie aj k vylepšeniu zdrojového textu.

Tieto prínosy sú najviac oceňované našimi zákazníkmi. Radi vám podrobnejšie predstavíme naše postupy a technológie, ktoré používame. 

Prekladáme Dokumentácie Oblasti Telekomunikácie
  Korešpondenciu   Informačné technológie
  Zmluvy   Strojárstvo
  Prezetácie   Automobilový priemysel
  WEB stránky   Elektrotechnika
  Technické manuály   Stavebníctvo

 

Lokalizácia sa najčastejšie používa pri väčších softvérových projektoch a pri prekladaní príručiek, manuálov, návodov.  Lokalizácia pri preklade zohladnuje lokálne pravidlá, podmienky, zvyklosti, tým je odlišná od iba samotneho prekladu.

Lokalizácia takmer vždy využíva nástroje CAT (Computer Aided Translation). Najlepšie využitie vo vašom biznise vám radi poradíme.

Jazyková korektúra má niekoľko úrovní. Štandardom pri každom našom preklade je korektúra všeobecná, alebo tiež nazývaná základná, ktorá zahŕňa kontrolu pravopisu, preklepov, použitej terminológie a základného porozumenia textu. Ďalšou možnou korektúrou je kontrola rodenými hovorcami, ktorá je dôležitá pre použitie lepšej štylizácie a vedie ľahšiemu pochopeniu významu. Odborná korektúra za zaoberá špecifickou terminológiou v odborných textoch a zvyčajne sa dokáže zaoberať aj tým či je správne popísaná napríklad funkcionalita.

O použitej korektúre rozhoduje účel preloženého textu, a to od všeobecného informatívneho prekladu, cez publikované verejné texty, až po presné popisy inštrukcií pre prístroje alebo zariadenia.

Apply now