“Znalosť jazykov je bránou k múdrosti”,  alebo prečo by sme sa mali učiť cudzí jazyk.

Čím viac jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

Pravdivosť tejto starej múdrosti platí v dnešnej dobe globalizácie a medzinárodného obchodu stále viac a viac. Znalosť cudzích jazykov nám však nielen otvára bránu k múdrosti, ako hovorí Roger Bacon, anglický filozof, ale tiež nám pomáha pri otváraní nových pracovných príležitostí, či kariérnom postupe, umožňuje nám nový pohľad na veci, rozširuje náš obzor, prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi, či búra bariéry pri cestovaní a spoznávaní nových kultúr.

Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché a je nepopierateľné a vedecky podložené, že v období vývoja človeka existuje kritické obdobie, kedy je preňho naučiť sa jazyk najjednoduchšie. Bábätká a deti do siedmich rokoch sú v učení sa jazyka géniovia. Po tomto veku táto schopnosť systematicky klesá a po období puberty je to pre nás už úloha omnoho náročnejšia.

Má teda zmysel trápiť sa s nalievaním nového jazyka do nášho mozgu? Pri dnešnej pracovnej vyťaženosti na to máme nedostatok času, veľakrát málo chuti, či energie a navyše si častokrát povieme, že predsa platí staré známe: „starého psa novým kúskom nenaučíš…” .

V minulosti sa verilo, že mozog má pevne stanovenú štruktúru, ktorá keď sa raz poškodí, už nemôže byť opravená. Najnovšie vedecké výskumy z oblasti neurovedy však poukazujú na fenomén známy ako neuroplasticita – čiže schopnosť mozgu odpovedať a prispôsobiť sa zmenenej situácii. Mozog sa v súčasnosti vníma ako vysoko dynamická štruktúra schopná reagovať a prispôsobovať sa.

Učenie sa cudzieho jazyka teda nemusí byť pre náš mozog úloha ľahká, ale je to úloha veľmi prospešná a užitočná.

Podľa výskumu Americkej neurologickej asociácie je učenie sa jazykov pre ľudský mozog veľmi užitočné a viaceré výskumy dokázali, že pomáha pri spomaľovaní procesov, ktoré s pribúdajúcim vekom súvisia s poklesom mentálnych funkcií nášho mozgu ako sú pozornosť a pamäť, či dokonca môže byť prospešné pri prevencii voči Alzheimerovi alebo stareckej demencii. 

Čiže nikdy nie je a nebude neskoro začať sa nový jazyk učiť, či len precvičovať si jeho používanie. Je to aktivita, ktorá by sa mala stať súčasťou našich životov, pretože prispieva nielen k otvoreniu brány múdrosti, ale aj k zdravému životnému štýlu.

Ešte stále váhate, či sa začnete učiť cudzí jazyk?

 

Mgr. Dagmar Sageder, PhD.

Použité zdroje: The Guardian, Am  I too old to learn new language?
TED Talks: Patricia Kuhl, The Linguistic Genius of Babies.