Preklady a korektúry

Sme spoľahliví a kvalitní.

Máme dlhoročné skúsenosti s prekladmi zameranými najmä na oblasti  strojárstva, automobilového priemyslu, elektrotechniky, stavebníctva, IT či biznisu. Tiež máme odborníkov na preklady právneho charakteru, ale vieme vám kvalitne preložiť aj príhovor s metaforami, či literárnymi prvkami. 

Dôraz kladieme na použitie správnej terminológie a daného špecifického firemného názvoslovia.

Pri prekladaní využívame CAT nástroje, všetky preklady prechádzajú jazykovou korektúrou rodenými hovoriacimi a odborníkmi z príslušnej oblasti. 

Prihláste sa ešte dnes