Špeciálne kurzy na mieru

Potrebujete ľudí ktorí budú mať znalosť jazyka v špecifickej oblasti? Potrebujete aby to dosiahli do určitej úrovne za daný čas?

Zvyčajne je to potrebné pre pracovníkov, ktorí budú vyslaní na stáž, študijný pobyt, alebo aj na dlhodobejšiu prácu do zahraničia. V Slovenčine dobre ovládajú odbornú terminológiu a pracovné postupy. V zahraničí potrebujú špeciálny JAZYKOVÝ MIX, aby si vedeli zabezpečiť bežné životné potreby, ale aj profesionálne aj keď možno jednoduchšie sa dohovoriť pri pracovných činnostiach.

Rovnako takáto forma je výhodná pre TOP manažment, pri partnestvách, alebo akvizíciách zahraničnými firmami. Aj keď v tomto prípade sa jedná o prácu na Slovensku, alebo českej republike. JAZYKOVÝ MIX v tomto prípade bude viac orientovaný na formálny jazyk a na potreby rokovaní a firemnej komunikácie na manažérskej úrovni.

Podobne sa to môže týkať pracovníkov zo zahraničia ktorí budú pracovať na Slovensku a potrebujú takýto JAZYKOVÝ MIX ale v Slovenskom jazyku. Na základe našich skúseností vám vieme poradiť ale aj zabezpečiť potrebnú výuku. Navrhneme spolu s vami akým postupom za akých predpokladov a podmienok sa to dá dosiahnuť.

Používame moderné, aktuálne učebnice, on-line zdroje, video, audio nahrávky, riešime case studies a relevantné hypotetické situácie. S nami nájdete jednoduchosť v zložitosti jazyka. 

Obsah, dĺžku a intenzitu kurzu je možné dojednať individuálne. Vtedy sa vieme zamerať na oblasti, ktoré budú vyhovovať práve vám.

Vhodné pre: všetky pracovné pozície
Miesto konania: bežne Bratislava, Žilina, dohodou celá SR, ČR
Dĺžka kurzu: dohodou stanovením cieľov na základe vašich potrieb
Intenzita: intenzívna forma
Vstupná úroveň: akúkoľvek úroveň
Počet študentov: zvyčajne do 6
Cena: kontaktujte nás

Prihláste sa ešte dnes