Nezaradené

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tlmočenia

Potrebujete aby váš obchodný partner mal dobrý pocit z toho, že dostal presné informácie aj keď hovoríte navzájom inými jazykmi?