Nezaradené

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tlmočenie

Zameriavame sa najmä na tlmočenie v oblasti strojárenského a automobilového priemyslu. Pravidelne tlmočíme v prevádzkach, či pri strojoch alebo sprevádzame pracovníkov do zahraničia.