Preklady │Lokalizácia│Korektúry

Záleži vám na dobre spracovaných textoch v rôznych jazykoch? Je dôležité aby vaša odborná terminológia bola správne použitá?

Konverzácia s rodeným hovoriacim

Chcete stratiť obavu z hovorenia a porozumenia? Overiť si svoje schopnosti aktívneho kontaktu u nás, príjemne a v pohode?

Slovenčina pre cudzincov

Pracujete na Slovensku a znalosť slovenského jazyka uľahčí váš každodenný život. Žijete na Slovensku a hovoriť po slovensky je pre vás výhodou?

Tlmočenia

Potrebujete aby váš obchodný partner mal dobrý pocit z toho, že dostal presné informácie aj keď hovoríte navzájom inými jazykmi?

Špeciálne kurzy na mieru

Potrebujete ľudí ktorí budú mať znalosť jazyka v špecifickej oblasti? Potrebujete aby to dosiahli do určitej úrovne za daný čas?

Testovanie jazykových znalostí

Chcete zistiť svoju úroveň znalostí cudzieho jazyka? Potrebujete ako zamestnávateľ overiť znalosti vašich ľudí?