TEST

Časté chyby v Slovenčine 1

1. Keď je to o myšlienke

2. Vyberte správne

3. Vyberte správne

4. Vyberte správne

5. Vyberte správne

6. Vyberte správne

7. Vyberte správne

8. Vyberte správne

9. Vyberte správne

10. Vyberte správne