Vykročte s nami na vrchol!

Služba
Jazykové
služby
Služba

Biznis
komunikácia

Služba

Osobný rozvoj

Služba

Online
akadémia

O firme Parnas

Už od dávnych čias sú vrchy symbolmi výziev a zdolávania prekážok.

Vrch Parnas bol v gréckej mytológii domovom Apola, boha slnka, umenia a liečivých síl, ktorý v sebe  spájal ideál fyzickej a intelektuálnej dokonalosti.

S vrchom Parnas ako symbolom predstavuje naša spoločnosť modernú a progresívnu firmu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania, či už v oblasti profesionálnej alebo osobnej.

Pristupujeme k našej práci systematicky a používame vždy nové atraktívne a adekvátne riešenia, profesionálne vedomosti a hľadíme na „vrchy“ (výzvy a prekážky)  ako príležitosti dosiahnuť úspech.

Zdolávaniu vrchov čelíme v našich životoch doslova denne. Náročná cesta je však potom na vrchole odmenená 360° perspektívou nadhľadu, ktorá sa nám zrazu po dosiahnutí nášho cieľa vynorí.

Jadro úspechu ďalej vidíme v ľudskom potenciále ako nekonečnom zdroji nápaditosti a vynaliezavosti pri prekonávaní prekážok a zdolávaní výziev.

PARNAS, v svojom modernom a progresívnom prístupe využíva 360° perspektívu nadhľadu a nadčasové princípy a pomôže vám získať „pridanú hodnotu”  a rozšíriť tak potenciál pre vás alebo vašich zamestnancov v oblastiach: jazykových služieb, biznis komunikácie, či osobného rozvoja.

Profesionalita

Adekvátnosť

Riešenia

Nápaditosť

Atraktivita

Systematickosť

Služby

Jazykové
služby

 • Flexibilná jazyková škola

 • Preklady
 • Tlmočenie

Biznis
komunikácia

 • Efektívne prezentácie
 • Efektívne obchodné rokovania
 • Odborné semináre pre právnikov a právnych profesionálov
 • Randevú so slovenčinou

   

Osobný rozvoj

 • WiseWalkTM
 • Programy pre seniorov

Online
akadémia

 • Parnas online akadémia
 • Online hodiny s rodenými hovoriacimi

Ukážkovú hodinu máte u nás ZADARMO, vyskúšajte si ako učíme!

Novinky

Povieme Vám, čo k učeniu jazyka potrebujete práve Vy!

Náš tím

Kontaktujte nás

Parnas Slovakia, s.r.o.
Hollého 11, 010 01 Žilina
IČO: 44 259 808
DIČ: 2022648617
DIČ DPH: SK2022648617

+421 940 603 481